Điện thoại mua cá kho: 0226.384.9986 - 096 208 32 32 - 0904750363

Sản phẩm cá kho

 

Niêu cá kho 1 KG 

400.000  VNĐ

 

Niêu cá kho 3 KG 

800.000  VNĐ

 

Niêu cá kho 1.5 KG

500.000  VNĐ

 

Niêu cá kho 3.5 KG

900.000  VNĐ

 

Niêu cá kho 2 KG

600.000  VNĐ

 

Niêu cá kho 4 KG

1.000.000  VNĐ

 

Niêu cá kho 2.5 KG

700.000  VNĐ

 

Niêu cá kho 4.5 KG

1.100.000  VNĐ