Điện thoại mua cá kho: 0226.384.9986 - 096 208 32 32 - 0904750363

Tag Archives: bảng giá

Bảng giá phí vận chuyển Cá kho làng Vũ Đại trên toàn quốc

BẢNG GIÁ CÁ KHO LÀNG VŨ ĐẠI – HÀ NAM Niêu cá 1kg Giá 400.000đ Niêu cá 1.5kg Giá 500.000đ Niêu cá 2kg Giá 600.000đ Niêu cá 2.5kg Giá 700.000đ Niêu cá 3kg Giá 800.000đ Niêu cá 3.5kg Giá 900.000đ Niêu cá 4kg Giá 1.000.000đ Niêu cá 4.5kg Giá 1.100.000đ Niêu cá 2kg Giá 1.200.000đ […]


[social4i size="small" align="float-left"]