Điện thoại mua cá kho: 0226.384.9986 - 096 208 32 32 - 0904750363
Tag Archives: cá kho làng Vũ Đại hợp vệ sinh

Cá kho làng Vũ Đại – DASAVINA được chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Vệ sinh an toàn thực phẩm là vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt. Được tiếp cận với thực phẩm an toàn đang trở thành quyền cơ bản đối với mỗi con người. Thực phẩm an toàn đóng góp to lớn trong việc cải thiện sức khỏe con người, chất lượng cuộc sống và […]


[social4i size="small" align="float-left"]