Điện thoại mua cá kho: 0226.384.9986 - 096 208 32 32 - 0904750363

Tag Archives: cách nuôi cá trắm đen

Cách nuôi cá trắm đen thương phẩm đảm bảo chất lượng.

Giá bán cá trắm đen I. CHỌN AO NUÔI Chúng ta có thể sử dụng ao có sẵn hoặc ao mới đào để nuôi Trắm đen. Diện tích và hình dạng ao tùy thuộc vào điều kiện của từng gia đình, có thể từ vài trăm m2 đến vài mẫu, nhưng tốt nhất chọn ao hình […]


[social4i size="small" align="float-left"]