Điện thoại mua cá kho: 0226.384.9986 - 096 208 32 32 - 0904750363

Tag Archives: cháo cá khoai ngon
Cháo cá Khoai miệt biển rất ngon

Cháo cá Khoai miệt biển

Tại sao không là cháo cá khoai miệt vườn hay cháo cá khoai lề đường, phố thị hay trong một nhà hàng sang trọng nào đó ? Năm tui xin thưa rằng không thể. Tại sao là không thể  bạn có biết chăng? Cá khoai là một loài thân mềm, sống ở những vùng biển […]


[social4i size="small" align="float-left"]