Điện thoại mua cá kho: 0226.384.9986 - 096 208 32 32 - 0904750363

Tag Archives: Giết hại tê giác
Tê giác đang bị hủy diệt vì con người

Sừng tê giác tại Việt Nam bị buôn bán hết sức nghiêm trọng

Hiện nay ở Việt Nam, một trong những vấn đề về thiên nhiên, môi trường được nhiều người quan tâm, thậm chí các tổ chức quốc tế phản ánh về chúng ta đó chính là nạn buôn bán, tiêu thụ sừng tê giác. Tại sao tại Việt Nam nạn buôn bán sừng tê giác lại diễn […]


[social4i size="small" align="float-left"]