Điện thoại mua cá kho: 0226.384.9986 - 096 208 32 32 - 0904750363

Tag Archives: Lá mà ca ăn ghém mực ống ngon
Mực ống ăn ghém lá mà ca

Mực ống ăn ghém lá mà ca

Bạn có biết lá mà ca là lá gì không? Trong dân gian có câu: “Ăn trái mà ca uống ba thang thuốc, ăn trái mào gà vác cuốc đi chôn”. Cây mà ca và mào gà là hai loại cây hoang dại bụi bờ, thân cây chỉ làm củi đốt nhưng trái của nó ăn […]


[social4i size="small" align="float-left"]