Điện thoại mua cá kho: 0226.384.9986 - 096 208 32 32 - 0904750363

Tag Archives: Thanh toán

Thông tin tài khoản thanh toán

Thông tin Giao dịch, Thanh toán Chủ tài khoản : NGUYỄN LÊ HOÀN Tên Ngân Hàng Địa Chỉ Số Tài Khoản Vietcombank Chi nhánh Hoàn Kiếm 002 100 226 080 4   Chủ tài khoản : NGUYỄN BÁ TOÀN Viettinbank Chi nhánh Láng Hòa Lạc, Hà Nội 101 010 009 927 170       […]


[social4i size="small" align="float-left"]