Trực tiếp kho cá phục vụ tết Nguyên Đán

Video phát trực tiếp hoạt động chế biến, kho cá tại cơ sở cá kho Bá Kiến. Mời quý khách hàng theo dõi và đặt cá kho trong dịp tết Nguyên Đán Canh Tý năm nay

Trực tiếp kho cá tại cơ sở Bá Kiến 15 /01/2020 (9h30 sáng)

Livestream Ngày 14/01/2020 (20h00)

Ngày 14/01/2020 (20 âm lịch) lúc 13h47

Ngày 14/01/2020 (20 âm lịch) lúc 11h30

Ngày 13/01/2020 (19 âm lịch) lúc 15h22

Ngày 13/01/2020 (19 âm lịch) lúc 11h39

Livestream Ngày 13/01/2020 (3h30 sáng)