Các món Cá Kho

Cá kho làng Vũ Đại niêu nhỏ nhất là 1kg, niêu lớn 4 – 5 -6 kg